יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
19/12
יום ראשון 19/12
20/12
יום שני 20/12
21/12
יום שלישי 21/12
22/12
יום רביעי 22/12
23/12
יום חמישי 23/12
24/12
יום שישי 24/12
25/12
יום שבת 25/12