יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
5/12
יום ראשון 5/12
6/12
יום שני 6/12
7/12
יום שלישי 7/12
8/12
יום רביעי 8/12
9/12
יום חמישי 9/12
10/12
יום שישי 10/12
12/12
יום ראשון 12/12
13/12
יום שני 13/12
14/12
יום שלישי 14/12
15/12
יום רביעי 15/12
16/12
יום חמישי 16/12
19/12
יום ראשון 19/12
20/12
יום שני 20/12
21/12
יום שלישי 21/12
23/12
יום חמישי 23/12
24/12
יום שישי 24/12
25/12
יום שבת 25/12
26/12
יום ראשון 26/12
27/12
יום שני 27/12
28/12
יום שלישי 28/12
29/12
יום רביעי 29/12
30/12
יום חמישי 30/12
31/12
יום שישי 31/12
1/1
יום שבת 1/1