לוח הקרנות

יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
21/11
יום ראשון 21/11
22/11
יום שני 22/11
24/11
יום רביעי 24/11
28/11
יום ראשון 28/11
29/11
יום שני 29/11
30/11
יום שלישי 30/11
3/12
יום שישי 3/12
5/12
יום ראשון 5/12
7/12
יום שלישי 7/12
12/12
יום ראשון 12/12
13/12
יום שני 13/12
14/12
יום שלישי 14/12
15/12
יום רביעי 15/12
16/12
יום חמישי 16/12
17/12
יום שישי 17/12
19/12
יום ראשון 19/12
20/12
יום שני 20/12
21/12
יום שלישי 21/12
22/12
יום רביעי 22/12
23/12
יום חמישי 23/12
24/12
יום שישי 24/12
25/12
יום שבת 25/12
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
21/11
יום ראשון 21/11
23/11
יום שלישי 23/11
24/11
יום רביעי 24/11
25/11
יום חמישי 25/11
26/11
יום שישי 26/11
27/11
יום שבת 27/11
28/11
יום ראשון 28/11
29/11
יום שני 29/11
30/11
יום שלישי 30/11
1/12
יום רביעי 1/12
3/12
יום שישי 3/12
4/12
יום שבת 4/12
6/12
יום שני 6/12
7/12
יום שלישי 7/12
8/12
יום רביעי 8/12
9/12
יום חמישי 9/12
10/12
יום שישי 10/12
11/12
יום שבת 11/12
12/12
יום ראשון 12/12
13/12
יום שני 13/12
14/12
יום שלישי 14/12
15/12
יום רביעי 15/12
16/12
יום חמישי 16/12
17/12
יום שישי 17/12
18/12
יום שבת 18/12
19/12
יום ראשון 19/12
20/12
יום שני 20/12
21/12
יום שלישי 21/12
22/12
יום רביעי 22/12
23/12
יום חמישי 23/12
24/12
יום שישי 24/12
25/12
יום שבת 25/12
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
19/12
יום ראשון 19/12
20/12
יום שני 20/12
21/12
יום שלישי 21/12
22/12
יום רביעי 22/12
23/12
יום חמישי 23/12
24/12
יום שישי 24/12
25/12
יום שבת 25/12
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
5/12
יום ראשון 5/12
6/12
יום שני 6/12
7/12
יום שלישי 7/12
8/12
יום רביעי 8/12
9/12
יום חמישי 9/12
10/12
יום שישי 10/12
12/12
יום ראשון 12/12
13/12
יום שני 13/12
14/12
יום שלישי 14/12
15/12
יום רביעי 15/12
16/12
יום חמישי 16/12
19/12
יום ראשון 19/12
20/12
יום שני 20/12
21/12
יום שלישי 21/12
23/12
יום חמישי 23/12
24/12
יום שישי 24/12
25/12
יום שבת 25/12
26/12
יום ראשון 26/12
27/12
יום שני 27/12
28/12
יום שלישי 28/12
29/12
יום רביעי 29/12
30/12
יום חמישי 30/12
31/12
יום שישי 31/12
1/1
יום שבת 1/1
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
14/11
יום ראשון 14/11
15/11
יום שני 15/11
16/11
יום שלישי 16/11
17/11
יום רביעי 17/11
18/11
יום חמישי 18/11
19/11
יום שישי 19/11
21/11
יום ראשון 21/11
22/11
יום שני 22/11
23/11
יום שלישי 23/11
24/11
יום רביעי 24/11
26/11
יום שישי 26/11
27/11
יום שבת 27/11
28/11
יום ראשון 28/11
29/11
יום שני 29/11
30/11
יום שלישי 30/11
1/12
יום רביעי 1/12
2/12
יום חמישי 2/12
4/12
יום שבת 4/12
6/12
יום שני 6/12
7/12
יום שלישי 7/12
8/12
יום רביעי 8/12
9/12
יום חמישי 9/12
10/12
יום שישי 10/12
11/12
יום שבת 11/12
12/12
יום ראשון 12/12
13/12
יום שני 13/12
14/12
יום שלישי 14/12
15/12
יום רביעי 15/12
16/12
יום חמישי 16/12
17/12
יום שישי 17/12
18/12
יום שבת 18/12
19/12
יום ראשון 19/12
20/12
יום שני 20/12
21/12
יום שלישי 21/12
22/12
יום רביעי 22/12
23/12
יום חמישי 23/12
24/12
יום שישי 24/12
25/12
יום שבת 25/12