יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
15/12
יום ראשון 15/12
16/12
יום שני 16/12
17/12
יום שלישי 17/12
18/12
יום רביעי 18/12
19/12
יום חמישי 19/12
20/12
יום שישי 20/12
21/12
יום שבת 21/12